Euroopa Liit sellel nädalal: 25. – 31. märts 2019

25. Mar 2019

© AP Images / Euroopa Liit – EP

Sellel teisipäeval arutab ja hääletab Euroopa Parlament autoriõiguste direktiivi üle, mis  reguleerib autoriõiguste kaitset internetis, millega tugevdatakse Euroopa autorite ja esitajate positsiooni digikeskkonnas. Juhul kui parlament ja ka nõukogu direktiivi toetavad, on liikmesriikidel aega 24 kuud, et uued normid siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtta.

Eelmisel nädalal otsustasid EL riigijuhid anda Suurbritanniale lisaaega Brexitiks. Laual on mitmeid variante. Mida tooks kaasa leppeta Brexit ja mida leppega Brexit, sellest kirjutab ELi Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier värskes Diplomaatias. Esmaspäeval, 25. märtsil, selgitab  Euroopa Komisjon millised ettevalmistused on Euroopa Liit teinud brittide leppeta lahkumiseks.

Üritused Eestis

Kolmapäeval, 27. märtsil toimub Tallinnas rahapesuvastasele võitlusele pühendatud konverents: “The New Era of Anti-Money Laundering“, mida korraldavad Pangaliit ja Finesto Advisors.

27–29. märtsil on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip. Muuhulgas esineb ta reedel, 29. märtsil Eesti Juristide Liidu konverentsil „Infoühiskonna ja andmekaitse turvalisus Eestis ja Euroopa Liidus“.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 26. märtsil plaanivad Euroopa Komisjoni volinikud vastu võtta teatise tugevdamaks õigusriigi põhimõtteid ning avalikustada soovitused küberjulgeoleku tagamiseks 5G võrkudes.

Euroopa Parlament

25.–28. märtsil toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung, kus muuhulgas arutatakse:

Euroopa Liidu Nõukogu

26–27. märtsil toimub Bukarestis transpordiministrite mitteametlik kohtumine, mille teema on mobiilsuse tulevik digitaalses ELs ja üleeuroopalise transpordivõrgustiku arendamine.

EL ja Eesti

Riigikogu XIII koosseis on oma töö lõpetanud.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply