Euroopa Liit sellel nädalal: 29. oktoober-4. november

29. Oct 2018

Alanud nädala üks vähestest ELi tippkohtumistest keskendub transpordile.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Alanud nädal tõi talveaja ning hetkelise hingedepäevaaegse vaikuse ELi institutsioonides. Nii Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis kui ka Riigikogus on istungitevaba nädal, kui kohtutakse valijatega, käiakse väliskomandeeringus jm. Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip on taas Eestis ning astub 2. novembril üles Rimi majanduskonverentsil „Kuidas juhtida kriisi?“.

Kõrgetasemelistest kohtumistest väärib äramärkimist 29.–30. oktoobril toimuv transpordi- ja keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine Austrias Grazis. Keskkonnaministrid arutavad Euroopa keskkonnapoliitika tulevikuplaane, ELi transpordiministrid aga kellakeeramise lõpetamist ning maanteeturvalisuse parandamist Euroopas.

Leave a Reply