Euroopa Liit sellel nädalal: 5.-11. november

5. Nov 2018

Tänavu kolmandat korda toimuv Euroopa kutseoskuste nädal tipneb Eestis 8.11 Oskuste ÖÖ-ga, millest võtab osa 20 kutsekooli.

Millised on tähtsamad kõrgetasemelised kohtumised Brüsselis, Strasbourgis ja Tallinnas? Milliseid küsimusi arutavad ELi liikmesriikide ministrid, peaministrid ja riigipead? Milliseid eurooplastele olulisi otsuseid vaevad Euroopa Parlamendi ja Eesti Riigikogu saadikud? Teeme kokkuvõtte alanud nädala tähtsamatest üritustest ja kohtumistest Euroopa Liidu institutsioonides ja Eestis.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni volinike iganädalane istung toimub 7. novembril. Seekordne peateema on endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide raamistik.

Alates 7. novembrist saavad WiFi4EU algatuse raames avaliku sektori asutused (nt kohalikud omavalitsused, raamatukogud ja tervisekeskused) taotleda toetust tipptasemel WiFi seadmete paigaldamiseks kogukonnakeskustesse. Selle Euroopa Komisjoni initsiatiivi eesmärgiks on anda kodanikele võimalus kasutada tasuta WiFi ühendust kõikjal Euroopa avalikes kohtades, nagu parkides, väljakutel, avalikes hoonetes, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides. WiFi4EU eelarve aastateks 2017–2019 on 120 miljonit eurot. #WiFi4EU

8. novembril avalikustab Komisjon sügisese majandusprognoosi Eestile ja teistele Euroopa Liidu riikidele #ECForecast

Euroopa Liidu Nõukogu

5. novembril tuleb kokku eurot kasutavate riikide rahandusministritest koosnev eurorühm, et vaadata üle euroala liikmesriikide 2019. eelarvekavad ning rääkida lähemalt Itaalia eelarveplaanist, mille Euroopa Komisjon oktoobris tagasi lükkas. Lisaks räägitakse Euroopa majandus- ja rahaliidu finantsstabiilsusest ja pangandusliidust. Eurorühm jätkab tööd loomaks ühist kaitsemehhanismi kriisilahendusfondile (Single Resolution Fund) ja suurendamaks Euroopa stabiilsusmehhanismi ettevaatusabinõude efektiivsust.

6. novembril kohtub majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu, et jõuda ühisele seisukohale digitaalsete teenuste maksustamisel. Praegu kehtivad maksueeskirjad ei võta arvesse digimaailma uusi tulu loomise viise, eelkõige digifirmade loodud väärtust väljaspool nende asukohariiki. Euroopa Liit soovib reformida äriühingu tulumaksu eeskirju, et need digitaalajastusse tuua.

Välisasjade nõukogu kaubandusküsimustes arutab 9. novembril Maailma Kaubandusorganisatsiooni  (WTO) moderniseerimist, vabakaubanduslepingute rakendamise seisu ja viimaseid arenguid käimasolevates kahepoolsetes kaubandusläbirääkimistes, eelkõige Mercosuri, Indoneesia, Tšiili, Austraalia, Uus-Meremaa, Hiina ja Tuneesiaga. Lõunalauas arutavad ministrid hiljutisi arenguid ELi kaubandussuhetes Ameerika Ühendriikidega.

Euroopa Parlamendis toimub töö gruppides ja komisjonides. Muuhulgas arutavad komisjonid EL-Jaapani vabakaubanduslepet, järgmist mitmeaastast eelarveraamistikku ja kaitse pakkumist ühisrahastamisteenustesse investeerijatele.

EL ja Eesti

5.-9. novembril tähistatakse üle-euroopalist kutseoskuste nädalat. Kolmandat aastat toimuva kutseoskuste nädala teemaks on tänavu “Avasta oma anne”. Euroopa Komisjoni aktsiooniga on ühinenud ka Eesti kutsekoolid, kes koostöös SA Innovega korraldavad 8. novembril Oskuste ÖÖ. Koolide programmidest leiab nii kunsti, muusikat, tehnikat, maitsvat toitu, teatrit, tööstust, elektrit, mänge, kokkupuudet loomadega, harivaid töötubasid, tasuta teenuseid ning veel palju muud huvitavat. #EUVocationalSkills

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni istungid toimuvad 5. ja 9. novembril. Lisaks Euroopa Nõukogude kohtumisteks ettevalmistamisele on päevakorras InvestEU programm eelarveperioodil 2021–2027, kellakeeramise lõpetamine ning ELi toetuste kasutamine Eestis.

Riigikogu XIII täiskogu VIII istungjärgu 7. töönädala päevakord hõlmab muuhulgas:

Leave a Reply