Euroopa Liit sellel nädalal: 15. – 21. juuni 2020

15. Jun 2020

Selle nädala põhiteema on ELi majanduse taasterahastu ja mitmeaastane finantsraamistik (2021–2027). Peaminister Ratas teeb esmaspäeval Riigikogu ees poliitilise avalduse seoses ELi majanduse taaskäivitamise kavaga, millele järgnevad arutelud nii Euroopa Liidu asjade komisjonis kui rahanduskomisjonis. Euroopa Parlament arutab taastekava kolmapäeval ning reedel, 19. juunil kohtuvad ELi liikmesriikide riigijuhid, et leida kõigile sobiv kompromiss kriisist taastumiseks.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon arutab kolmapäeval, 17. juunil suhteid Hiinaga, kinnitab ELi COVID‑19 vaktsineerimisstrateegia ning tutvustab välistoetuste rahastamisvahendi valget raamatut, milles käsitletakse moonutuste vähendamist Euroopa ühisturul. Komisjon avalikustab ka raporti demograafiliste muutuste kohta ELis.

Esmaspäeval, 15. juunil vestlevad komisjoni president Ursula von der Leyen, Euroopa Parlamendi president David Sassolini ja ELi nõukogu eesistuja Charles Michel Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnsoniga Brexiti läbirääkimistest. Samal päeval avab komisjon veebilehe https://reopen.europa.eu/, kust saab infot reisimisvõimaluste kohta peale ELi sisepiiride taasavamist.

Euroopa Liidu Nõukogu. Esmaspäeval, 15. juunil arutavad välisministrid arenguid maailmas ja suhteid Ameerika Ühendriikidega ning energeetikaministrid arutavad lisaks kriisimeetmetele Euroopa rohelist kokkulepet. 16. juunil valmistavad Euroopa asjade ministrid ette reedel toimuvat ülemkogu ning arutavad  ELi pikaajalist eelarvet, koroonakriisist taastumise fondi ning Brexitit. Neljapäeval, 18. juunil arutavad ELi liikmesriikide ja idapartnerlusriikide riigipead idapartnerluse pikaajalisi poliitilisi eesmärke ning reedel, 19. juunil koguneb Euroopa Ülemkogu, et leppida kokku COVID-19 kriisi taastefondis ja ELi uues pikaajalises (2021–2027) eelarves.

Euroopa Parlament. 17.–19. juunil toimub Brüsselis Euroopa Parlamendi täiskogu. Kolmapäeval arutavad saadikud ELi pikaajalist eelarvet ja majanduse taastekava, rassismi ELis ja USAs, Euroopa tuleviku konverentsi ning Euroopa strateegiliste tööstusharude kaitsmist välismaiste ülevõtmiste eest. Neljapäeval, 18. juunil hindavad saadikud läbirääkimiste seisu Ühendkuningriigiga, võitlust väärinfoga koroonakriisis ning idapartnerluspoliitikat. Lisaks võtavad saadikud vastu suunised kliimasõbralikeks investeeringuteks. Reedel, 19. juunil hääletavad saadikud resolutsioonide üle, et taasavada võimalikult kiiresti ELi sisepiirid, tagada piiriüleste ja hooajaliste töötajate kaitse ning toetada COVID-19 kriisi tõttu raskustesse sattunud põllumajandustootjaid ja toidutööstust.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) ja rahanduskomisjon arutavad esmaspäeval, 15. juunil ELi majanduse taaskäivitamise kava ja 2021–2027 pikaajalist eelarvet. Sama teemat arutab ELAK peaminister Jüri Ratasega veel ka kolmapäeval, 17. juunil, et kinnitada Eesti seisukohad neljapäevaseks Euroopa Ülemkogu kohtumiseks. 

Teisipäeval, 16. juunil kujundab majanduskomisjon oma seisukoha alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu direktiivi kohta ning rahanduskomisjon arutab riigigarantii andmist ELi tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) loomiseks, mida Riigikogu täiskogu arutab esimest korda kolmapäeval.

Majandus- ja keskkonnakomisjonid arutavad sellel nädalal Euroopa rohelist kokkulepet ja Euroopa kliimaseaduse eelnõu. Eesti lõplikud seisukohad kinnitab reedel, 19. juunil ELAK, kuhu on oodatud Euroopa rohelise kokkuleppe algatusi tutvustama ka suursaadik Marten Kokk Eesti alalisest esindusest Brüsselis.

Lisaks kinnitab ELAK oma selle nädala istungitel Eesti seisukohad selle ja tuleva nädala ELi nõukogude kohtumisteks. Riigikogu täiskogu võtab kolmapäeval Eesti seadusandlusesse muu hulgas üle nn viienda rahapesu tõkestamise direktiivi, täpsustab lähetatud töötajate õigusi, tunnustab ELi liikmesriikide arhitektide, eriarstide ja erihambaarstide kutsekvalifikatsioone ning täpsustab ELi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika rakendamist.

Leave a Reply