Euroopa Liit sellel nädalal: 18. – 24. mai 2020

18. May 2020

Kolmapäeval, 20. mail avaldab Euroopa Komisjon oma poliitikasoovitused Eestile ja teistele liikmesriikidele kriisist taastumiseks ja majanduse turgutamiseks. Lisaks esitleb komisjon ELi bioloogilise mitmekesisus strateegiat ökosüsteemide kaitseks ning „talust taldrikule“ strateegiat kvaliteetse toidu tagamiseks kõigile ELi elanikele. Mõlemad strateegiad on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon kinnitab oma iganädalasel koosolekul kolmapäeval, 20. mail Euroopa poolaasta kevadpaketi ning sissejuhatuses mainitud strateegiad. Teisipäeval, 19. mail kell 10.30 esineb tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit Euroopa Poliitika Keskuse veebiseminaril The EU’s Social Agenda in times of COVID-19 ning kolmapäeval, 20. mail kell 12 esineb väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident Vĕra Jourová Põhja-Atlandi Nõukogu veebiseminaril Democracy and the COVID-19 crisis.

Euroopa Liidu Nõukogu. Täna, 18. mail peavad ELi haridusministrid nõu, kuidas korraldada sellel aastal üliõpilaste vastuvõtmist kõrgkoolidesse. Teisipäeval, 19. mail arutavad majandus- ja rahandusministrid Euroopa poolaasta riigipõhiseid soovitusi ja rahapesuvastast võitlust ning kiidavad heaks tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA). Kultuuriministrid planeerivad piirangute leevendamist kultuuri- ja loomesektoris ning noorteministrid hindavad noorte juurdepääsu tervishoiuteenustele ja tööhõivevõimalusi. Kolmapäeval kohtuvad turismiministrid.

Euroopa Parlament. Täna, 18. mail arutab keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon COVID-19 vaktsiiniga seonduvat, kodanikuvabaduste komisjon vaeb kriisiajal suurenenud kuritegevust ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon hindab ELi kriisist väljumise strateegiat koos Euroopa Komisjoni siseturu voliniku Bretoniga ning majandusvolinik Gentiloniga. Teisipäeval, 19. mail arutab välisasjade komisjon koos Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemise voliniku Várhelyiga idapartnerluspoliitikat ja ELi kriisitoetust naaberriikidele. Kolmapäeval, 20. mail hääletab majandus- ja rahanduskomisjon pankade kaitalinõuete leevendamise üle, et toetada seeläbi majapidamisi ja ettevõtteid.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Muu hulgas tuleb Riigikogu täiskogus täna, 18. mail lõpphääletusele toote nõuetele vastavuse seaduse muudatus, millega lihtsustatakse toodete müüki ELi ühisturul. Samuti kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon täna Eesti seisukohad ELi haridusministrite (18.05), majandus- ja rahandusministrite, kultuuriministrite ja noorteministrite istungiteks (19.05).

Teisipäeval, 19. mail tutvustab välisminister Urmas Reinsalu Riigikogu täiskogule „Välispoliitika arengukava 2030“ ning väliskomisjon arutab ELi strateegilist kommunikatsiooni idapoolsetes naaberriikides.

Reedel, 22. mail annavad rahandusminister Martin Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetele ülevaate ELi toetusmeetmetest koroonaviirusega võitlemisel.

Leave a Reply