Euroopa Liit sellel nädalal: 19.–25. oktoober

19. Oct 2020

Sel nädalal võtab Euroopa  Komisjon vastu 2021. aasta tööprogrammi, mis sisaldab mitmeid algatusi rohepöörde elluviimiseks. Euroopa Parlamendi täiskogu koguneb arutamaks EL’i majandusliku ja sotsiaalse taastumisega seotud küsimusi; põllumajandus-poliitika jätkusuutlikkust ja digiteenuste haldamist. Samuti selgub selleaastane Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitja. Eesti korraldab Kolme Mere virtuaalse tippkohtumise ja veebifoorumi, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager.

Üritused Eestis

Täna, 19. oktoobril, kell 14:45 – 19.00 võõrustab Eesti Kolme Mere virtuaalset tippkohtumist ja veebifoorumi, mis toovad kokku riigijuhid ja ärikogukonna. Kohtumine keskendub erasektori kaasamisele riikides ühiste taristuprojektide rahastamisel ning digiülemineku ja targa ühenduvuse teemadele energia- ja transpordisektoris ning  aitab sellega kaasa Euroopa Liidu kahe suure eesmärgi rohepöörde ja digipöörde läbiviimisele. Sündmust saab jälgida reaalajas siit: http://3seas.eu/live

Euroopa Liidu institutsioonid

Sel nädalal toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung (19.-22. oktoober, Brüssel). Kolmapäeval, 21. oktoobril arutab parlament nõukogu ja komisjoniga tööturu olukorda ELis ning majanduslikku ja sotsiaalset taastumist COVID-19 kriisist.  

Teisipäeval, 20. oktoobril hääletab parlament Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika jätkusuutlikumaks muutmist.

Täna, 19. oktoobril arutavad parlamendisaadikud, kuidas hallata digiteenuseid (sh. veebiplatvorme ja –turge) ning esitavad oma ettepanekud tehisintellekti reguleerimiseks ja innovatsiooni edendamiseks.

Neljapäeval, 22. oktoobril hääletab parlament resolutsiooni võimalike meetmete kohta EL’i turule tooteid toovatele ettevõtetele, mis aitaksid peatada ülemaailmset metsade hävitamist  ning kuulutab välja selleaastase Sahharovi mõttevabaduse auhinna võitja (finalistid on Valgevene demokraatlik opositsioon; Hondurase Guapinoli keskkonnaaktivistid ja Berta Cáceres ning Iraagi Mosuli linna peapiiskop Najeeb Michaeel).

Euroopa Komisjon

Täna, 19. oktoobril koguneb Euroopa Komisjon oma iganädalasele istungile, et vastu võtta oma 2021. aasta tööprogramm. Päevakorras on ka ettepanek nõukogu määruseks sanktsioonide kehtestamiseks tõsiste inimõiguste rikkumiste puhul (nn. Magnitski õigusakt).

19.–22. oktoobril toimub virtuaalselt ELi roheline nädal, Euroopa suurim iga-aastane keskkonnaüritus, mis seekord keskendub bioloogilise mitmekesisuse panusele ühiskonda ja majandusse.

Euroopa Liidu Nõukogu

19.–20. oktoobril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil vahetavad ministrid arvamusi ühise põllumajanduspoliitika reformi üle ning lepivad kokku Läänemere kalavarude lubatud kogupüügis ning liikmesriikide kvootides aastaks 2021. Jutuks tuleb ka Euroopa toidu tervislikumaks ja kestlikumaks muutmise strateegia „Talust taldrikule“.

23. oktoobri keskkonnanõukogu kohtumisel arutatakse Euroopa kliimaseaduse eelnõu ning bioloogilist mitmekesisust.

Sama päeva konkurentsivõime ministrite mitteametlikul kohtumisel keskendub arutelu ELi majanduse taastumisele.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Täna, 19. oktoobril arutab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohti 22. – 23. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite kohtumisel siseturu ja tööstuse küsimustes (kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas) ning Eesti seisukohti 23. oktoobril toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil (kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk).

Reedel, 23. oktoobril annab Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison komisjonile ülevaate 19. – 22. oktoobril toimunud Euroopa Parlamendi täiskogu istungist. Toimub ka parlamentaarne kuulamine digipöördest Euroopa Liidus kuhu on kutsutud Tartu Ülikooli esindaja.Väliskomisjonis tuleb esmaspäeval arutlusele Eesti Arktika Nõukogu vaatlejastaatuse taotlus ning neljapäeval arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile: välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta.

Leave a Reply