Euroopa Liit sellel nädalal: 22. – 28. juuni 2020

22. Jun 2020

Selle nädala märksõnad on tippkohtumine Hiinaga, säästva energia nädal ning koroonaviiruse tõkestamisele pühendatud rahvusvaheline abistajate konverents.  

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Esmaspäeval, 22. juunil toimub videokonverentsi vahendusel ELi ja Hiina tippkohtumine #EU China, kus Euroopa Liitu esindavad komisjoni president Ursula von der Leyen ja ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel. Kohtumise põhiteemad on koostöö koroonapandeemiaga võitlemisel, kahepoolsed majandussuhted ning rahvusvaheline olukord. 

Sama päeval tutvustab majandusvolinik Paolo Gentiloni Eurostati uuringut, mis võtab kokku Euroopa Liidu viimase aja saavutused kestliku arengu eesmärkide #SDG täitmisel. Demokraatlike väärtuste ja läbipaistvuse eest vastutav asepresident Věra Jourová annab ülevaate edusammudest võitluses internetis leviva vihakõnega #NoPlace4Hate.

Teisipäeval, 23. juunil kommenteerivad siseturuvolinik Breton ja innovatsiooni ning noorte eest vastutav volinik Gabriel tänavuse aasta Euroopa innovatsiooniedetabelit #EUinnovation.

Esmaspäevast reedeni toimub järjekordne Euroopa säästva energia nädal #EUSEW2020, kus autasustatakse eelmise aasta parimaid projekte ja tutvustatakse uusi teemakohaseid ettevõtmisi.

Euroopa Komisjon arutab kolmapäeval, 24. juunil kuriteoohvrite õigusi käsitlevat ELi strateegiat #EUVictimsRights ja isikandmete kaitse üldmääruse (GDPR) ühildumist erinevate Euroopa Liidu õigusaktidega. Päevakorras on ka rassismiteemaline arutelu.     

Laupäeval, 27. juunil juhatab president von der Leyen rahvusvahelist koroonaviiruse tõkestamisele pühendatud abistajate konverentsi „Global Goal: Unite For Our Future“, millele järgneb kontsert Miley Cyruse ja teiste maailma tippartistide osavõtul.

Euroopa Liidu Nõukogus on teisipäeval, 23. juunil haridusministrite ja keskkonnaministrite videokonverentsid. Haridusministrid arutavad COVID-19 mõju haridusele ja koolitusele ning kuidas saadud õppetunde võiks kasutada tuleviku digiõppe ja –õpetamise arendamisel. Ka keskkonnaministrite kohtumise peateemaks on koroonakriisist taastumine, lisaks saavad nad ülevaate 1. juulil nõukogu eesistumist alustava Saksamaa tööprogrammist.

Euroopa Parlament. Esmaspäeval, 22. juunil arutleb komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoniga Euroopa Liidu institutsioonide omavahelist koostööd kiirendamaks COVID-19 vastase vaktsiini väljatöötamist. Teisipäeval lepib tööhõivekomitee kokku järgmised sammud, kuidas parandada kriisiaegsele tööturule ligipääsu nii, et see oleks tagatud võrdselt kõigile ühiskonnagruppidele. 

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel: kevadistungijärk lõppes 18. juunil ja sügisistungijärk algab 14. septembril.

Leave a Reply