Euroopa Liit sellel nädalal: 22.–28. veebruar

22. Feb 2021

Sel nädalal koguneb Euroopa Ülemkogu arutamaks jätkuvat võitlust COVID-19 pandeemiaga ning julgeolekupoliitikat. Välisasjade nõukogus tulevad arutlusele suhted Venemaaga. Euroopa Komisjon teeb ettepanekud EL kosmose- ja kaitsetööstuse tugevdamiseks ning keskendub mitmetele digivaldkonna teemale. Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kohtub väliskaubandus- ja IT minister Andres Sutiga. Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ning naabruskonna ja laienemise volinik Olivér Várhelyi võtavad vastu Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa.

Üritused Eestis

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson kohtub täna, 22. veebruaril Tallinnas väliskaubandus- ja IT-ministri Andres Sutiga.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide töönädal. Täna, 22. veebruaril toimub Parlamendis COVID-19 pandeemiast taastumisega seonduvatele majanduslikele ja sotsiaalsetele probleemidele keskenduv kõrgetasemeline konverents, kus president von der Leyeni ja teiste ELi institutsioonide juhtide kõrval osalevad ka ÜRO peasekretär António Guterres ning IMFi juht Kristalina Georgieva.

Neljapäeval toimub COVID-19 vaktsiinide tootmise ja logistika teemaline avalik kuulamine (keskkonna- ja rahvatervise ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis), millel osalevad vaktsiinitootjate tegevjuhid. Samal päeval esitatakse transpordi ja turismi komisjonis ettepanekud ELi turismisektori toetamiseks. Teisipäeval arutavad naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon ja võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli õigusriigi ning abordiõiguse küsimuste situatsiooni Poolas.

Euroopa Komisjon

Täna, 22. veebruaril tutvustavad volinikud Vestager ja Breton ELi kosmose- ja kaitsetööstuse tugevdamiseks plaanitavaid samme. Kolmapäeval, 24. veebruaril avaldab Euroopa Komisjon teatise uue kliimamuutustega kohanemise strateegia kohta, mille eesmärgiks on muuta kliimaprobleemidega võitlemine nutikamaks ja efektiivsemaks. Teiseks algavad sotsiaalsete partneritega konsultatsioonid ettepaneku üle, mis laiendaks digiplatvormi vahendusel töötajate õigusi. Kolmandaks tehakse ettepanek pikendada 2022. aastal aeguvat mobiilside rändlusteenuse regulatsiooni, mis on lihtsustanud ELi tarbijate mobiilsideteenuste kasutamist teistes liikmesriikides.

Täna kohtub Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič Eesti välisminister Eva-Maria Liimetsaga. Teisipäeval kohtub välisministriga naabruskonna ja laienemise volinik Olivér Várhelyi.

Euroopa Liidu Nõukogu

Neljapäeval ja reedel (25.-26. veebruar) toimub Euroopa Ülemkogu videokonverents, mille fookuses on COVID-19 vastaste meetmete ning vaktsiinide kasutuselevõtu koordineerimine. Lisaks käsitletakse Euroopa julgeolekupoliitikat, mh küberrünnakuid ja hübriidohte, ning lõunapartnerlusega seonduvaid strateegilise küsimusi.

Täna, 22. veebruaril, arutab välisasjade nõukogu ELi ja Venemaa suhete arenguid ning võimalikke täiendavaid sanktsioone. Arutluse alla tuleb ka situatsioon Hong Kongis, G5 Sahelis ning Valgevenes. ELi ja USA suhete kohta vahetatakse arvamusi USA välisminister Antony Blinkeniga. Lisaks räägitakse uutest ohtudest ja väljakutsetest Euroopa julgeolekule ning ühise julgeoleku- ja kaitsekultuuri tugevdamiseks loodud „Strateegilise kompassi“ algatusest.

Teisipäeval peavad üldasjade nõukogu liikmed mitteametliku videokonverentsi, kus räägitakse ELi ja Ühendkuningriigi suhete seisust ning Euroopa demokraatia tegevuskavast.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab täna, 22. veebruaril seisukohad Euroopa Komisjoni avalikuks konsultatsiooniks taastuvenergia- ja energiatõhususdirektiivide ülevaatuse kohta ning ELi konkurentsivõime videoistungiks. Samal päeval arutatakse Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni ühisistungil Eesti seisukohti nädala teise poole Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumiseks.

Leave a Reply