Euroopa Liit sellel nädalal: 28. juuni–4. juuli

28. Jun 2021

1. juulil algab Sloveenia eesistumine ELi nõukogus. Sloveenia eesistumise prioriteetide hulka kuuluvad ELi pandeemiajärgne taastumine ja võtmevaldkondades strateegilise iseseisvuse saavutamine, Euroopa tuleviku konverents, õigusriigi põhimõtted kui osa ühistest Euroopa väärtustest ning ELi naabruspoliitika rõhuasetusega Lääne-Balkani regioonile.

1. juulist kehtib kõikides liikmesriikides ELi digitaalne COVID-19 tõend. Sel nädalal tutvustab Euroopa Komisjon oma visiooni Euroopa maapiirkondade arenguks, uut tarbimislaenude direktiivi ning oma seisukohta Euroopa kodanikualgatuse kohta, mis nõuab põllumajandusloomade puuris pidamise lõpetamist. Teisipäeval, 29. juunil toimub Põhjamaade Ministrite Nõukogu energiapoliitika teemaline seminar, kus osaleb ka Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

Üritused Eestis

Teisipäeval, 29. juunil kell 10–12.30 toimub Põhjamaade Ministrite Nõukogu korraldatud veebiseminar „Energiatarned ELi rohelises kokkuleppes“, mille aruteludes osaleb ka Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson. 29. juuni on ka Euroopa kliimapakti päev, mille Eesti avaüritus algab kell 12.30 (registreeru siin).

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Sel nädalal esitleb Euroopa Komisjon oma teatist „Pikaajaline visioon Euroopa maapiirkondade arenguks“. Teiseks tutvustab komisjon uut tarbimislaenude direktiivi ning üldise tooteohutuse uuendatud määrust. Lisaks avaldab komisjon oma seisukoha Euroopa kodanikualgatuse “Lõpetage puuriajastu” kohta, mis kogus 1,4 miljoni eurooplase allkirja põllumajandusloomade puuris pidamise lõpetamiseks. 1. juulil on kõik volinikud visiidil Sloveenias, et tähistada Sloveenia eesistumise algust ELi nõukogus. 2. juulil on komisjoni president Ursula von der Leyen visiidil Leedus.

Euroopa Parlament

Euroopa Parlamendis on komisjonide nädal. Rahvatervise komisjon hääletab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) mandaadi tugevdamist käsitleva ettepaneku üle ning kohtub Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega, et hinnata senist COVID-19 pandeemiaga toimetulekut. Majandus- ja rahanduskomisjon kohtub Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’iga. Loe täpsemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna ja homme (28.–29. juuni) toimub põllumajandus- ja kalandusnõukogu, kus plaanitakse heaks kiita Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu vahel 25. juunil saavutatud kokkulepe ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks. Lisaks kavatseb nõukogu tellida Euroopa Komisjonilt uuringu bioloogiliste tõrjeainete kohta. Samuti arutatakse kalapüügikvoote aastaks 2022. Neljapäeval, 1. juulil algab Sloveenia eesistumine ELi nõukogus.

Leave a Reply