Euroopa Liit sellel nädalal: 29. juuni – 5. juuli 2020

29. Jun 2020

Aitäh Horvaatiale ja edu Saksamaale, kellest saab kolmapäeval järgmiseks pooleks aastaks Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja #EU2020DE. Saksamaa väljakutsed eesistumise ajal on COVID-19 kriisist väljumine, kokkuleppele jõudmine ELi pikaajalises eelarves, tulevikusuhted Ühendkuningriigiga ning Euroopa Liidule olulised teemad nagu kliima ja digitaalne areng. Vaata lähemalt: https://www.eu2020.de.

Sellel nädalal esitleb Euroopa Komisjon ka oma ettepanekuid tööjõuturu olukorra parandamiseks ning toimub Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea liidrite tippkohtumine. 1. juulist avab Euroopa Liit piirid esimestele kolmandate riikide kodanikele, kes võivad koroonakriisi järgselt ELi siseneda.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon tutvustab täna, 29. juunil õiglase ülemineku veebiplatvormi, mille eesmärk on pakkuda tehnilist abi ja nõu liikmesriikidele õiglase ülemineku kavade koostamisel ja rahastuse saamisel..

Teisipäeval, 30. juunil toimub Euroopa Liidu ja Lõuna-Korea tippkohtumine, kus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja ELi nõukogu eesistuja Charles Michel arutavad president Jae-in Mooniga COVID-19 õppetunde ning rahvusvahelist koostööd kriisist taastumisel.

Kolmapäeval, 1. juulil esitab komisjon ettepanekud noorte tööhõive ja rakendushariduse parandamiseks ning Euroopa oskuste tegevuskava, et viia inimeste oskused kokku tööturu vajadustega. #vdLCommission 

Neljapäeval, 2. juulil kohtub volinike kolleegium virtuaalselt Saksamaa valitsuse, Bundestagi liikmete ning liidukantsler Angela Merkeliga, et tähistada Saksamaa ELi nõukogu eesistumise algust. #EU2020DE

Reedel, 3. juulil räägib transpordivolinik Adina Vălean Euroopa Komisjoni Facebooki ülekandes suvepuhkuse veetmise võimalustest Euroopas. #EUtourism #EUdialogues 

Seminarid: teisipäeval, 30. juunil esineb energeetikavolinik Kadri Simson POLITICO seminaril “Achieving climate neutrality by 2050: which pathway for Europe?” ning reedel, 3. juulil esineb võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli Euroopa Poliitika Keskuse veebiseminaril “Racism and Discrimination in the EU at times of Covid-19: The Role of Fundamental Rights Monitoring”

Euroopa Liidu Nõukogu. Täna, 29. juunil arutavad põllumajandus- ja kalandusministrid kestlikku kalapüüki, järgmise aasta püügikvoote ning ohustatud liikide, nagu delfiinid ja pringlid, kaaspüüki. Nõukogu kohtumist saab jälgida veebis.

Euroopa Parlament. Esmaspäeval, 29. juunil hääletab tööstuse- ja energeetikakomisjon ettepanekute üle tagada ELis energiavarustuskindlus ning suurendada energia salvestamise võimsust. Samal päeval kutsub keskkonna, rahvatervise ja toiduga kindlustatuse komisjon Euroopa Komisjoni üles koostama kestlikku kemikaalistrateegiat ning õigusküsimuste volinik Didier Reynders arutab kodanikuvabaduste komisjoni liikmetega ELi põhiväärtuste seiremehhanismi loomist, mis hindaks õigusriigi olukorda liikmesriikides.

EL ja Eesti

Riigikogu on suvepuhkusel14. septembrini.

Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab esmaspäeval, 29. juunil Eesti seisukohad samal päeval toimuvale ELi põllumajandusministrite kohtumisele ning kujundab seisukoha, kas alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu direktiivi tuleks muuta. Kolmapäeval, 1. juulil võtab majanduskomisjon seisukoha Euroopa tööstusstrateegia paketi eelnõu ning Euroopa Komisjoni digipaketi kohta.

Leave a Reply