Euroopa Liit sellel nädalal 3. – 9. juuni 2019

3. Jun 2019

Sellel nädalal avalikustab Euroopa Komisjon oma iga-aastased poliitikasoovitused liikmesriikidele. Soovitused hõlmavad nii eelarveseisu, sotsiaal- kui majanduspoliitikat. Lisaks külastavad Eestit kaks Euroopa Komisjoni peadirektorit – kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Petriccione ja struktuurireformi tugiteenistuse peadirektor Verwey.

Üritused Eestis

4. juunil on Eestis visiidil Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Raffaele Mauro Petriccione, kes arutab erinevate huvigruppidega Euroopa pikaajalist kliimastrateegiat.

6. juunil külastab Eestit Euroopa Komisjoni struktuurireformi tugiteenistuse peadirektor Maarten Verwey, et tutvustada Eesti riigisektorile komisjoni võimalusi toetada erinevaid reforme.

8.-9. juunil on Euroopa Komisjoni Eesti esindus kohal Rakveres Kreisilaadal.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

5. juunil avalikustab komisjon iga-aastased poliitilised soovitused Eestile ja teistele liikmesriikidele riigi konkurentsivõime tõstmiseks ja majanduse turgutamiseks.

6. juunil avaldab komisjon oma hinnangu Eesti ja teiste liikmesriikide suplusvee kvaliteedile.

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Parlamendi VIII koosseis on oma töö lõpetanud. Uue koosseisu esimene istung toimub 2. juulil.

EL ja Eesti

Riigikogu XIV täiskogu töönädala info leiate siit.

4. juunil kohtub Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi peadirektor Raffaele Mauro Petriccione Riigikogu keskkonnakomisjoni, Euroopa Liidu asjade komisjoni, sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni liikmetega, et arutada Euroopa pikaajalist kliimastrateegiat.

7. juunil tutvustab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Katrin Höövelson Euroopa Liidu asjade komisjonis Euroopa Komisjoni riigipõhiseid soovitusi Eestile. Komisjon arutab ka Brexiti hetkeseisu.

9.-10. juunil kohtub Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott Varssavis oma Läti, Leedu ja Poola kolleegidega.

Vabariigi Valitsuse detailse nädalakava leiate siit.

Leave a Reply