Euroopa Liit sellel nädalal: 7.–13. juuni

7. Jun 2021

Euroopa Parlamendi täiskogul hääletatakse ELi COVIDi digitõendi üle. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen osaleb nädala lõpus toimuval G7 tippkohtumisel, kus arutatakse COVID-19 pandeemia arenguid, kliimaküsimusi ning suhteid Venemaa ja Valgevenega. Lisaks kiidetakse heaks rahvusvahelistele ettevõtetele kehtestatav ülemaailmne 15% tulumaksumiinimum.

Üritused Eestis

Homme, 8. juunil toimub Eestis ELi kodanikele ja ettevõtetele mõeldud ühtse digivärava Your Europe veebiseminar, mis keskendub ELi ühtsel turul ettevõtlusega seotud õigustele ja võimalustele. Rohkem infot ürituse kohta leiab siit.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon

Teisipäeval, 8. juunil esitab Euroopa Komisjon eelprognoosi oma 2022. aasta eelarve kavandiks ning 2020. aasta ELi haldus- ja tulemusaruande. Komisjoni president Ursula von der Leyen osaleb reedest pühapäevani G7 tippkohtumisel, mille päevakorras on mh COVID-19 pandeemia, kliimamuutused ning Venemaa ja Valgevenega seotud rahvusvahelised küsimused.

Euroopa Parlament

Sel nädalal toimub Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Teisipäeval, 8. juunil tuleb hääletusele ELi COVIDi digitõendi lõplik heaks kiitmine. Neljapäeval on oodata  resolutsiooni, mis mõistab hukka Valgevene hiljutise tegevuse reisilennuki maanduma sundimisel. Samuti hääletavad parlamendisaadikud selle üle, kas EL  peaks tegema Maailma Kaubandusorganisatsioonile ettepaneku COVID-19 vaktsiinipatentide kaotamiseks. Loe pikemalt siit.

Euroopa Liidu Nõukogu

Täna ja homme toimub justiits- ja siseministrite nõukogu, kus arutatakse digiteenuste norme ja piiriülest e-õiguskeskkonda (7. juuni) ning uue rände- ja varjupaigaleppe ja Schengeni strateegia hetkeseisu (8. juuni). Neljapäevasel (10. juuni) keskkonna ministrite nõukogu kohtumise keskmes on patareide ja akude keskkonnasäästliku kasutamise määrus, kliimamuutustega kohanemise strateegia ning ELi nullsaaste tegevuskava. Reedel, 11. juunil arutavad energeetikaministrid  üleeuroopalise energiavõrkude määruse TEN-E uuendamist, ELi vesinikustrateegiat ning hoonete energiatõhususe parendamiseks loodud renoveerimislaine strateegiat.

EL ja Eesti

Eesti Riigikogu Reedel, 11. juunil kinnitab Euroopa Liidu asjade komisjon Eesti seisukohad tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungiks (14.–15. juuni) ning Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite (14.–15. juuni) mitteametlikuks kohtumiseks. Lisaks kinnitatakse riigikogu delegatsioon Euroopa tuleviku konverentsi täiskogul.

Leave a Reply