Euroopa Liit sellel nädalal: 8. – 14. juuni 2020

8. Jun 2020

Sellel nädalal esitleb Euroopa Komisjon COVID-19 kohta ringleva väärinfo vastu võitlemise teatist. Riigikogu keskkonnakomisjon arutab Euroopa rohelist kokkulepet, rahanduskomisjon riigigarantii andmist Euroopa Liidu tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) loomiseks ning Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitab Eesti seisukohad seoses konsultatsiooniga palkade läbipaistvuse suurendamise üle, et tagada  meeste ja naiste võrdne tasustamine.

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Komisjon avaldab kolmapäeval, 10. juunil teatise, milles käsitletakse COVID-19 kohta levivat väärinfot. Neljapäeval, 11. juunil avaldab komisjon iga-aastase ülevaate liiklusohutuse olukorrast liikmesriikides.

Teisipäeval, 9. juunil kell 12 esineb siseasjade volinik Ylva Johansson veebiseminaril The Situation of Refugees and Other Displaced People during the Pandemic: The need for International Cooperation. Kolmapäeval, 10. juunil astuvad siseturuvolinik Thierry Breton ja õigusküsimuste volinik Didier Reynders üles Euroopa ettevõtluskonverentsil.

Euroopa Liidu Nõukogu. Esmaspäeval, 8. juunil arutavad põllumajandus- ja kalandusministrid Euroopa Komisjoni välja pakutud „Talust taldrikule“ ja elurikkuse strateegiaid. Teisipäeval, 9. juunil vahetavad sotsiaal- ja tööministrid kogemusi paindliku töökorralduse ning täiend- ja ümberõppe vallas, ning majandus- ja rahandusministrid arutavad ELi majanduse taastamise kava. Kriisist väljatulemist arutavad ka välisministrid arenguküsimustes (8. juunil), kaubandusministrid (9. juunil), euroala rahandusministrid (nn eurorühm) (11. juunil), sise- ja tööstusministrid (12. juunil) ja tervishoiuministrid (12. juunil).

Euroopa Parlament. Esmaspäeval, 8. juunil hääletab transpordi- ja turismikomisjon maanteetranspordi sektori reformikava üle ning majandus- ja rahanduskomisjon arutab Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’iga keskpanga toetusprogramme koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude vähendamiseks. Samal päeval arutab siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon õigusküsimuste voliniku Didier Reyndersiga Euroopa tarbijakaitse tegevuskava ja komisjoni tööprogrammi aastaks 2020. Teisipäeval, 9. juunil hääletab majandus- ja rahanduskomisjon pankade kapitalinõuete leevendamise üle, et paremini toetada leibkondi ja ettevõtteid. Reedel, 12. juunil kujundavad välisasjade ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonid parlamendi soovitusi käimasolevate ELi ja Ühendkuningriigi kaubandusläbirääkimiste kohta.

EL ja Eesti

Riigikogu täiskogu ja komisjonide päevakorrad leiate siit.

Täna, 8. juunil kujundab keskkonnakomisjon oma seisukoha Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa kliimaseaduse kohta ning korruptsioonivastane erikomisjon valmistub Euroopa Komisjoni 9. juuni videokohtumiseks õigusriigi meetmete teemal. Teisipäeval, 9. juunil arutab rahanduskomisjon riigigarantii andmist Euroopa Liidu tööhõive toetamise erakorralise rahastu (TERA) loomiseks. Samal päeval kujundavad põhiseaduskomisjon ja sotsiaalkomisjon oma seisukohad seoses Euroopa Liidu konsultatsiooniga, mille eesmärk on suurendada palkade läbipaistvust. Eesti lõplikud seisukohad kinnitab reedel, 12. juunil Euroopa Liidu asjade komisjon. Lisaks kinnitavad Euroopa Liidu asjade komisjon ja väliskomisjon oma selle nädala istungitel Eesti seisukohad selle ja tuleva nädala ELi nõukogude kohtumisteks.

Leave a Reply