Katainen: oleme üheksa kuuga saavutanud rohkem kui viimase 60 aasta jooksul

6. Sep 2017

Jyrki Katainen, Euroopa Komisjoni asepresident

Euroopa Liit on julgeoleku ja kaitse valdkonnas saavutanud üheksa kuuga rohkem kui viimase 60 aasta jooksul kokku.

Juunis võttis Euroopa Komisjon vastu kaitsepaketi, mis sisaldab aruteludokumenti Euroopa kaitse tuleviku kohta ja ettepanekuid Euroopa Kaitsefondi loomise kohta. See on suur samm Euroopa kaitsekoostöö parandamise suunas ning ajalooline võimalus saavutada märkimisväärset edu Euroopa tulevikus jaoks väga olulises valdkonnas.

Aruteludokumendis esitasime visiooni Euroopa kaitsekoostöö tulevikust. Üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia vastuvõtmise, Euroopa kaitsealase tegevuskava ning ELi ja NATO ühisdeklaratsiooniga panime aluse tugevamale Euroopa kaitsepoliitikale. Tiheda koostöö arendamine alalise struktureeritud koostöö (PESCO) raames on järgmine oluline samm. Niinimetatud “4+4 ettepanek”, mis sätestab PESCOs osalejate jaoks 19 võimalikku kohustust, on positiivne areng, mille arutamist Tallinnas 7. septembril toimuval kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel põnevusega ootan.

Kaitsepoliitika valdkonnas kuulub juhtroll liikmesriikidele. Seetõttu tuleb neil otsustada, missugusele kaitsekoostööle nad aluse panna soovivad. Euroopa Komisjon on valmis neid toetama ja neile tema käsutuses olevate vahenditega abiks olema. Euroopa Kaitsefondiga oleme juba välja tulnud konkreetsete vahenditega, mis aitavad tugevdada Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja edendada kaitsekoostööd, mis lõppkokkuvõttes parandab Euroopa kaitsevõimet. Fondi teadusuuringutega seotud osa juba toimib. Kaitseotstarbelist teadustööd ettevalmistavad meetmed hakkavad Euroopa Liidu stipendiumite kaudu toetama ELi ühisprojekte ja nende kolme aasta kavandatud eelarve on kokku 90 miljonit eurot.

Ettepanek luua Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (EDIDP) on uus ja võimas vahend Euroopa Liidu kaitsevõime arendamise toetamiseks. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Parlament kaaluvad praegu seda ettepanekut ja loodame, et see võetakse järgmise aasta alguses kiiresti vastu, et Euroopa Komisjon saaks programmi 2019. aastal käivitada.

Euroopa Kaitsefond ja PESCO on erinevad struktuurid, kuid tähelepanu tuleb pöörata sellele, et neil on oluline, üksteist võimendav koostoime. Just selle pärast tegime ettepaneku, et PESCO projekte rahastataks lisaks EDIDPi vahenditest. Pealegi otsustavad liikmesriigid mõlema skeemi prioriteetide üle, mistõttu aitaks meie ettepanek kaasa ühtsusele ja dubleerimise vältimisele, kaasa arvatud NATOga, mida ELi tegevus täiendab.

Euroopa Kaitsefondi eesmärk on aidata kaasa liikmesriikide püüdlustele tõhustada ja toetada Euroopa kaitsealast koostööd. Liikmesriikidel on võimalik käivitada projekte, millega nad üksi hakkama ei saaks, mistõttu saame sel moel ära kasutada seni kasutamata potentsiaali. Vastupidiselt mõnedele valearusaamadele ei koosne kaitsetööstus mitte üksnes suurtest ettevõtetest, vaid ka paljudest väikestest ja keskmise suurusega ettevõtjatest (VKEdest) ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatest, kes on sageli alltöövõtjateks. Väikeste ettevõtete kaasamine kogu väärtusahelas ja nii väiksemate kui ka suuremate liikmesriikide piiriülene koostöö on väga olulised Euroopa Kaitsefondi vahendite edukaks kasutamiseks ja seeläbi Euroopa sõjalise võimekuse arendamiseks.

Loodame Tallinnas kuulda, kas liikmesriikidel on sellega seoses vastust ootavaid küsimusi ja kas neil on probleeme, mille lahendamiseks nad sooviksid Euroopa Komisjoni abi. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigina on selle töö seadnud üheks oma kõige olulisemaks eesmärgiks ja on juba praegu teinud head tööd, mis aitab soovitud tulemust saavutada.  Saame otsustava ühise tegevusega Euroopa julgeolekut ja kaitsevõimet tugevdada.

Euroopa Komisjoni asepresident ja töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime volinik Jyrki Katainen viibib 7.–8. septembril Eestis kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel. 

Tõlkis Heilika Leinus, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsiooninõunik (eesistumine)

 

Leave a Reply