Euroopa Komisjon keskendub majandus-soovitustes eelarve- ja reformipoliitikale

22. May 2017

KATRIN HÖÖVELSON, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik

Täna avaldati Euroopa Komisjoni riigipõhised majandussoovitused, mille eesmärgiks on Euroopa Liidus paremini koordineerida vajalikke majandusreforme ning hoida liikmesriikide eelarvepoliitika kooskõlas kokkulepitud reeglitega.

Erinevalt eelmisest aastast sai Eesti sel aastal eelarvepoliitika soovituse, kus soovitatakse Eestil kinni pidada keskpika perioodi eelarve-eesmärgist, milleks on Eesti valinud struktuurse puudujäägi 0,5% SKP-st.

Euroopa Komisjon hindab Eesti eelarvepositsiooni lähtudes stabiilsus- ja kasvupakti reeglitest. Selle järgi seab iga riik endale keskpika perioodi eelarve-eesmärgi, millest tuleb kinni pidada. Eesti soovis eelarve-eesmärki lõdvendada ja varasema struktuurse tasakaalu asemel seada uueks eesmärgiks struktuurse eelarvepuudujäägi 0,5%-SKP-st.  Uus eesmärk iseenesest on kooskõlas stabiilsus- ja kasvupakti reeglitega.

Küsimus on aga seatud eelarve-eesmärgist kinnipidamises. Kuna Eesti enda ja Komisjoni hinnangud struktuursele eelarvepositsioonile erinevad, on eriti oluline jälgida, et eelarvepuudujääk jääks lubatu piiresse. Hinnangute erinevus tuleneb peamiselt erinevast hinnangust majandustsüklile. Komisjon näeb sarnaselt Eesti Pangale ja Eelarvenõukogule Eesti majanduse potentsiaali tagasihoidlikumana kui valitsus ning ennekõike seetõttu on komisjoni hinnangul Eesti struktuurne eelarvepuudujääk sellel aastal 0,1% (valitsuse hinnang 0,2% ülejääki) ja järgmisel aastal 0,9% SKPst (valitsuse hinnang 0,5%). Tegemist on Rahandusministeeriumi  poolt esitatud ning ühtse metoodika alusel ümber arvutatud numbritega. Seega on võimalik oht, et Eesti ei suuda 2018. aastal seatud -0,5% eelarve-eesmärgist kinni pidada. Seetõttu puudutab üks soovitustest eelarvepoliitikat ning vajadust hoida järgmise aasta eelarvepuudujääk seatud eesmärgi piires.  Vajadusel  peaks valitsusel olema valmisolek eelarvepoliitikas täiendavate muutuste tegemiseks, et 2018. aasta struktuurne eelarvepositsioon vastaks seatud eesmärgile.

Leave a Reply