Suurte veebiplatvormide ja väikeettevõtjate vahelise tasakaalu taastamine: ELi meetmed

31. Jul 2019
Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel. 

Veebiplatvormid on kiiresti muutnud ettevõtjate võimalusi oma tarbijatega ühendust võtta. Tänapäeval on ettevõtjatel lihtne pakkuda tooteid ja teenuseid, mis on vaid mõne hiireklõpsu kaugusel, samal ajal, kui tarbijad saavad kasutada uuenduslikke lahendusi, mis muudavad puhkusemajutuse ja ühisauto kasutamise mitte ainult kiireks ja odavaks, vaid ka lihtsaks.

Aga kas see on ikka kõigi jaoks niisama sujuv?

Paljude ettevõtete puhul on vastus eitav; mõned neist leiavad, et nad sõltuvad  üha enam suhteliselt väikesest arvust võimsatest veebiplatvormidest, kes kontrollivad nende juurdepääsu suurel geograafilisel alal olevatele miljonitele tarbijatele. Ei ole siis ka üllatav, et selliste tasakaalust väljas suhete puhul tekivad teatavad probleemid, ja on loomulik, et ettevõtjad tunnevad end sellises olukorras kaitsetuna. See ei soosi veebiplatvormide pakutavate võimaluste kasutamist ettevõtjate poolt, kes plaanivad hakata müüma nii kodu- kui ka välismaal.

Seepärast kehtestas EL esimesena maailmas määruse platvormidelt ettevõtjatele suunatud kauplemistavade reguleerimiseks, et see tasakaalustamatus kõrvaldada. See tähendab, et igaüks, kes nende platvormide vahendusel ostab või müüb, saab tugineda selgetele eeskirjadele ja teab, kuhu võimalike vaidluste korral pöörduda. Tänu kõnealustele eeskirjadele on olukord ettevõtjate jaoks paremini prognoositav ja see julgustab neid veebiplatvorme oma klientide arvu suurendamiseks kasutama. Eeskirjad võimaldavad ettevõtjatel paremini mõista, kuidas reguleeritakse veebiplatvormidel toimivaid suhteid, olgu siis andmekaitsepoliitika, nende toodete kohtlemine võrreldes kaupleja oma kaubamärgiga toodetega või nende vabadus pakkuda teenuseid oma veebisaitidel. Eeskirjade kohaselt peavad veebiplatvormid kaebuste käsitlemiseks kasutusele võtma korrektsed kliendisuhete haldamise süsteemid ning otsingumootorite puhul peab olema selge, kuidas need otsingutulemusi järjestavad.

Miks otsustas EL olla esimene maailmas, kes hakkab reguleerima selliste ettevõtete nagu  Google, Apple, Facebook ja Amazon kauplemistavasid? E-majandus areneb kiiresti ja poliitikakujundajad ei tohiks arengus maha jääda. Ettevõtjad võivad veebiplatvormidega suheldes sattuda enneolematutesse olukordadesse ja seepärast otsustaski EL tegutseda pigem varem kui hiljem. Paremini prognoositav e-majandus annab kindlustunde mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka veebiplatvormidele ja tarbijatele ning suurendab usaldust interneti vastu.

Teadlikumad ettevõtjad saavad teha paremaid otsuseid ning veebiplatvormid saavad tugineda ühtsele ELi-ülesele õiguskorrale, mis ei pidurda nende võimet uute ideedega välja tulla. Peale selle on suurem läbipaistvus ja aus konkurents kasulik ka Euroopa tarbijatele, kes saavad suurema valiku ja miks mitte ka soodsamad hinnad.

Kõnealuste uute eeskirjadega tagatakse Euroopas ja väljaspool Euroopat asuvatele veebiplatvormidele võrdsed võimalused. Kui ELi tarbija ostab midagi ELi või välismaise veebiplatvormi vahendusel, kehtivad samad eeskirjad ning Euroopa ettevõtjad ei satu ebasoodsamasse olukorda võrreldes nende tugevate välismaiste konkurentidega sellistes riikides nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid.

Komisjon on loonud ka veebiplatvormipõhise majanduse vaatlusrühma, mis juba jälgib ja analüüsib tähelepanelikult arengut, et saada parem ülevaade e-majandusest ning aidata kaasa ELis teadmistepõhisele ja paindlikule poliitikakujundamisele. Vaatlusrühma sihtotstarbeline eksperdirühm koostab praegu tehnilisi dokumente, mis avaldatakse septembris ja mida arutatakse seejärel sidusrühmadega.

Sellega aga lugu veel ei lõpe. Need meetmed on vaid esimesed sammud, millega antakse Euroopa tarbijatele ja ettevõtjatele võimalused kasutada kõiki veebiplatvormide pakutavaid hüvesid. Arvestades, et ELis asuvad platvormid moodustavad umbes 2% üleilmsest veebiplatvormipõhise majanduse väärtusest, vajab EL rohkem digivaldkonna tipptegijaid ja meil on vaja luua sobiv keskkond, mida iseloomustab julge tööstuspoliitika. Samuti peame olukorda tähelepanelikult jälgima, et veebiplatvormide ärimudelitest oleks kasu meile kõigile ja et need ei kahjustaks meie väärtusi, ühiskondi ja julgeolekut. Need on eesmärgid, mille täitmine meid peagi proovile paneb.

Volinik Gabrieli arvamuslugu ilmus ka 31. juuli Äripäevas.

Leave a Reply