Järgmine Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik on Soome

27. Jun 2019

Alates 1. juulist saab Euroopa Liidu eesistujariigiks Soome, kes võtab teatepulga üle praeguselt eesistujalt Rumeenialt. ELi eesistuja määratakse rotatsiooni korras ning see vahetub iga poole aasta tagant. Eesistujariik vastutab Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest ning juhatab nõukogu koosolekuid ja istungeid, aidates nõnda tagada Euroopa Liidu töö järjepidevuse. Eesistumise ajal tehakse koostööd kolmest järjestikusest eesistujariigist koosnevas rühmas ehk eesistujariikide kolmikus. Praeguses kolmikus oli esimene Rumeenia, kellele järgneb nüüd Soome ning uuest aastast on kord Horvaatia käes.

Soome peamised eesistumise prioriteedid on keskkond ja kestlik areng. Soome on võtnud eesmärgiks tõestada, et edukat eesistumist saab läbi viia ka ökoloogiliselt säästval viisil, mistõttu on kavas korraldada Soomes võrdlemisi vähe kohtumisi ning teha needki ainult Helsingis. Lisaks on Soome otsustanud loobuda eesistumise teemalistest meenetest ja kingitustest. Algselt meeneteks eraldatud raha kasutatakse Helsingi ja Brüsseli vahelistest lendudest tekkinud  kasvuhoonegaaside heitkoguste korvamiseks.

Ühtlasi pöörab Soome tähelepanu ringmajanduse tähtsusele. Eesistumise ajal kasutatakse võimalikult vähe paberit, eelistades sellele digitaalseid lahendusi. Et vähendada plastijäätmete teket, pakutakse külalistele pudelivee asemel puhast Soome kraanivett.

Kui suurt rõhku paneb Soome ringmajandusele ja digitaalsetele lahendustele, on näha ka Soome 2019. aasta eesistumise logolt. Sellel kujutatakse 2006. aasta eesistumise graafilist embleemi, millele on puhta ja selge tekstifondiga kirjutatud kodulehe aadress „EU2019.FI“. Puhas tekst sümboliseerib kestlikku ja säästvat eluviisi. Temaatiliselt aga kujutab logo kasvu, ühtekuuluvust ning läbipaistvust, peegeldades ühtlasi Soome looduse värve.

Faktid:

  • Soome on olnud eesistujariik kahel korral, aastatel 1999 ja 2006.
  • 1999. aasta eesistumise ajal peeti Soomes 80 kohtumist, 2006. aastal aga 135.
  • 2019. aastal plaanib Soome korraldada ligikaudu 100 kohtumist.
  • Eelmiste eesistumiste ajal toimusid kohtumised Soome eri paigus, seekord vaid Helsingis.
  • Kõik Helsingi kohtumised toimuvad ühes kohas – Finlandia kontserdihallis.

Vaata rohkem infot Soome Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise veebilehelt.

Leave a Reply