Euroopa kalender (10.07–16.07) – Ukraina ja Euroopa

10. Jul 2017

Esimene mitteametlik ministrite kohtumine Tallinnas läks edukalt, nii korralduslikult kui sisuliselt. Põhiteemal – rände ohjamine – töö eesistuja jaoks muidugi alles algab. Ministrite kohtumine ladus edasisele tegevusele alusel. Sel nädalal kohtuvad Tallinnas keskkonna- ja kliimaministrid, aga põhirõhk on eelkõige Brüsselis. Ministrid tutvustavad nädala esimeses pooles Euroopa Parlamendi erinevates komiteedes Eesti eesistumise prioriteete, mis pole sugugi lihtne ülesanne, sest europarlamendi saadikud on teemadega detailideni kursis ja omavad aastatepikkust kogemust. Eesti jaoks peamine sündmus leiab aset aga hoopis Kiievis, kus toimub ELi-Ukraina tippkohtumine.

I Eesistuja Eesti

ELi-Ukraina tippkohtumine annab tooni Eesti ELi idapartnerluse ambitsioonidele

12. juulil Kiievis toimuv Euroopa Liidu ja Ukraina tippkohtumine toimub positiivsemas kontekstis kui viimastel aastatel Ukraina teemal toimunud arutelud. Ükski probleem pole täielikult kadunud, olukord on endiselt raske, julgeoleku seisukohast pole midagi muutunud ning kiireid arenguid ei ole ette näha. Kuid üle pika aja on tehtud mitmeid samme paremuse suunas:

  • viisavabaduse jõustumine Ukrainaga, millel lisaks praktilisele kasule on suur märgiline tähendus. Seda näitas ka ukrainlaste reaktsioon viisavabaduse jõustumisele;
  • assotsiatsioonilepingu ratifitseerimine, mis venis aastaid Hollandis toimunud referendumi tõttu. Hollandi probleemidele lahenduse leidmine eeldas väga head partnerite koostööd ja diplomaadioskusi;
  • vabakaubandusleppe hea toimimine esimesel aastal teeb võimalikuks kokkulepped kahepoolsete lisameetmete osas kaubanduse soodustamiseks;
  • Ukraina edusammud reformide elluviimisel (eriti justiitsvaldkonnas).

Nii on Eestil Ukraina tippkohtumisega võimalik luua kogu ELi idapartnerluse prioriteedile positiivne foon. Ent muidugi ei lähe kohtumise ettevalmistamine lihtsalt ja on Eestile eesistujana esimene tõsine diplomaatiline kondiproov – seda eriti osas, mis puudutab Ukraina Euroopa Liiduga lõimimise väljavaateid. Tippkohtumise deklaratsiooni kõige keerulisem osa on Ukraina ELi püüdluste sõnastus, kus eesistujal tuleb leida lahendus, mis sobib kõikidele liikmesriikidele ja jätab valguskiire ka ukrainlastele. Võib juhtuda, et täpse tooni paikapanemiseks on vaja erakorralist ELi suursaadikute kohtumist ja eksida siin ei tohi, sest praegused arutelud määravad ka ELi idapartnerluse laululehtede registri.

Rahandusministrid tegelevad finantskriisi viimaste tagajärgedega

Täna-homme (10.–11. juulil) saab eurorühma ja ECOFINi (majandus- ja rahandusministrite nõukogu) kohtumistel tuleristsed üks värskemaid ministreid Toomas Tõniste. Eurorühmas on eesistujal rühma alalise juhi tõttu lihtsam, aga kõigi ELi rahandusministrite kohtumisel tuleb juhtida arutelu sellistel tundlikel ja keerulistel teemadel nagu kapitaliturgude reformi lõpuleviimine ja halbade laenudega tegelemine. Eriti viimasega edasimineku osas on liikmesriikide arusaamad väga erinevad. Rahandusministrid kiidavad heaks ka riikide reformisoovitused, mis Eestis pole suuri kirgi tekitanud. Mitme teise riigi jaoks ei ole see aga pingevaba punkt. Tõniste tutvustab rahandusvaldkonna eesistumise prioriteete ka Euroopa Parlamendis.  Pikemalt saab nendest lugeda siin.

Keskkonna- ja kliimaministrid arutavad Tallinnas ökoinnovatsiooni ja Pariisi kliimaleppe elluviimist   

13.–14. juulil kogunevad Tallinnasse ELi liikmesriikide keskkonna- ja kliimaministrid, et arutada, kuidas Pariisi kliimaleppe rakendamisega pärast USA lepingust taganemist edasi minna ja kuidas Euroopa Liit suudab endale võetud kohustused täita. Eraldi arutatakse ka valitsusväliste organisatsioonide rolli leppe täitmisel. Mitteametliku nõukogu esimesel päeval räägitakse ökoinnovatsioonist ja sellest, kuidas jäätmete hulka tootmises vähendada. Euroopa Komisjoni keskkonnapoliitika rakendamise aruandes kiidetakse Eestit elava start-up-kultuuri poolest, mis loob ka ökoinnovatsioonile soodsa pinnase. Ent Eesti pole sel teemal veel kindlasti ELi liidrite hulgas. 2015. aasta komisjoni ökoinnovatsiooni indeks asetab meid 19. kohale, tublisti keskmisest allapoole.

Allikas: Euroopa Komisjoni EL keskkonnapoliitika rakendamise Eesti aruanne 

Seega on Eesti roll oma heade kogemuste kõrval ka teiste headest tavadest õppida. Ahjaa, ministrid ja volinikud jõuavad mitteametliku nõukogu käigus esimest korda eesistumise ajal ka Tallinnast välja, Kõrvemaale, mille ilu tutvustab hiljutine keskkonnaminister Marko Pomerants.

ELi komisjonide esimehed arutavad Tallinnas Eesti eesistumise prioriteete

Nn eesistumise hooaja avas täna (10. juulil) ka Riigikogu. Eesti ELi asjade komisjoni juhid Toomas Vitsut ja Jaak Madison ning komisjoni liige Marianne Mikko võõrustasid oma ELi riikide kolleege, kuulasid peaminister Jüri Ratase ettekannet Eesti prioriteetidest ning arutasid Sten Tamkivi, Kristin Schreiberi (Euroopa Komisjon) ja Ivo Spigeli eestvedamisel Euroopa majanduse konkurentsivõime ja idufirmade toetamise teemal.

Tähtajad ja tähtpäevad

Bürokraatia ELi rahade kasutamisel väheneb

Teisipäeval, 11. juulil tutvustavad volinikud koos töörühma juhi Siim Kallasega kõrgetasemelise ELi ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise rühma töö tulemusi ning ettepanekuid järgmise eelarveperioodi ühtekuuluvuspoliitika ülesehitamiseks. Siim Kallase poolt veetud rühma mõtted on ambitsioonikad ja tähendaksid rahade haldamisel suuri muutusi bürokraatia vähendamise suunas, mida saab ainult tervitada.

II Esinduse mured ja rõõmud

Eelmisel nädalal selgus veidi üllatuslikult, et mitteametlike nõukogude korraldamisega on isegi rohkem tegemist kui Junckeri ja terve komisjoni kolleegiumi visiidiga. Eriti kui kohal on korraga kolm volinikku. Kuigi enam-vähem kõik, mis võimalik, kohapeal muutus, on hakkamasaamise aluseks ikkagi põhjalik planeerimine ja oskus võimalikke sündmusi ning muutusi ette näha. Eks see hakkab juba muutuma klišeeks, aga … saime hästi hakkama. Ja muidugi teeb suurepärast tööd eesistumise tiim, millest on meile suur abi. Pärast esimest kogemust on loomulikult asju, mida saab lihvida, ja seda sel nädalal teemegi. Neljapäeval ja reedel on Eestis volinikud Carmelu Vella ja Miguel Arias Cañete oma meeskondadega.

Leave a Reply